Behandeling van gewassen

Biologische gewasbehandeling

Biologische gewasbehandeling is mogelijk, doordat er een ruim aanbod is van biologische, niet-chemische middelen. Het probleem is echter, dat deze middelen slecht of niet oplosbaar zijn in het water. En een ander probleem is, dat de werking kortstondig is. Hiervoor heeft Hortimec een oplossing. Op de spuitbomen worden gemotoriseerde roerwerken gemonteerd, die de biologische middelen vantevoren en gedurende de behandeling roeren. Omdat biologische middelen vaak kort werkzaam zijn, kan de spuitboom automatisch en eventueel ook wekelijks of dagelijks worden gestart voor een herhaalbehandeling.

Frequentie gewasbehandeling

Chemische middelen hebben vaak een langdurige werking, waardoor men slechts wekelijks of zelfs maandelijks hoeft te behandelen. Biologische middelen werken kort en behoeven frequente herhaalbehandelingen. De spuitbomen kunnen van tevoren wekelijks of evt. dagelijks worden geprogrammeerd voor deze behandeling. Er hoeft dan ook geen persoon aanwezig te zijn bij de behandeling hetgeen ook de persoonlijke veiligheid bevorderd.

Voorkoming van gewasschade door schimmelvorming

Op de spuitboom kunnen UVC-lampen worden gemonteerd, die één of tweemaal per dag snel over het gewas gaan. Dit voorkomt de kieming van schimmelsporen en doodt aanwezige schimmels aan de oppervlakte van het gewas. Het gebruik van gewasbeschermende middelen wordt hiermee beperkt. Op de investering van de spuitbomen voorzien van UVC-lampen is belastingaftrek mogelijk in het kader de MIA- en de VAMIL-regeling (VAMIL: 75% afschrijving in 1 jaar & MIA: 27% aftrek).