Het nieuwe telen

Voordelen van ‘Het Nieuwe Telen’

  • geen chemie meer nodig; zeer frequent behandelen is mogelijk door middel van het automatisch programmeren van gewasbehandelingen per dag of per week
  • besparing van water; hetgeen niet meer hoeft te worden weggestookt: u bespaart 10 m3 gas per 1.000 liter water door gericht water te geven zonder overdosering en uitspoeling (frequenter watergeven met veel minder waterverbruik)
  • geen personele aanwezigheid; door continue menging op de spuitboom wordt ontmenging van slecht oplosbare biologische middelen voorkomen, zonder dat men hoeft in te grijpen of aanwezig moet zijn
  • besparing van arbeid; de kweker hoeft zelf niet zijn kostbare tijd aan te wenden voor gewasbehandeling en kan zich concentreren op het ondernemen