Vervanging van de plastic pot

Voor plastic bestaan nog geen goede alternatieven. Het zogenaamde bio-plastic is afbreekbaar bij een temperatuur van 70º Celsius. Een temperatuur, die in de natuur nauwelijks voorkomt. Alle bio-plastics dienen gescheiden te worden ingezameld en industrieel gecomposteerd bij de juiste temperatuur gedurende 10 – 15 dagen. Dit is dus heel duur en daarom worden deze bio-plastics bij voorkeur verbrand. Een bijkomend nadeel van bio-plastics is, dat deze als zodanig vaak worden vermengd met normaal plastic. Hierdoor kan plastic, vermengd met bio-plastic, niet meer worden gerecycled. Een Deense Firma, genaamd Ellepot, heeft een cellulose ontwikkeld, gemaakt van duurzaam produceerd hout, waarmee de plastic pot kan worden vervangen. De zogenaamde Ellepot bevat 0% plastic en verteert gemakkelijk binnen enkele maanden.